Fotoaktiviteter på Dal

Mellerud FK bjöd in fotoklubbarna i Dalsland till ett möte på IOGT i Mellerud 131120 för att diskutera gemensamma aktiviteter mellan klubbarna. Detta dels för att söka en ersättning för nedlagda ÅMÅ-foto som var en tävling mellan Åmål, Mellerud och Årjäng men framförallt för att få till en förnyelse och samverkan mellan fotoklubbarna i landskapet. Var för sig bedriver vi olika verksamheter på olika sätt men även lika sätt och frågan var – vad kan vara möjligt att vinna på att samverka och dela på olika aktiviteter.

Färgelanda FK, Ed FK, Åmål FK samt Mellerud FK anslöt med några representanter per klubb. Diskussioner kring två förslag om tävling och fotoutställning tog vid men utvecklade sig till att bli en intressant fråga om utvidgning av fotografiska aktiviteter mellan klubbarna. Färgelanda FK kom med följande mycket intressanta och spännande förslag.

Varje år bedrivs fyra gemensamma aktiviteter. En utställning, en fotoutflykt, ett föredrag och en tävling. En klubb åtar sig att genomföra en aktivitet under året. Respektive aktivitet återkommer alltså vart fjärde år till samma klubb. Dessa fyra aktiviteter skall inte vara stöpta i samma form utan den klubb som har ansvaret för anordnandet just det året bestämmer helt och fullt dess utformning. När, var och hur bestämmer arrangörsklubben.  Vi enades om arbetsnamnet Fotoaktiviteter på Dal.
Vi kom överens om att genomföra detta idékoncept och beslutade att följande gäller för 2014.

 Utställning – Mellerud FK
En gemensam fotoutställning i Sunnanå Hamnmagasin under sommaren 2014.

 Föredrag – Färgelanda FK
Med större gemensamma resurser kan vi på ett annat sätt erbjuda intressanta föredrag och bildvisningar. Innehållet presenteras senare. Planeras till mars (ev februari) 2014.

 Tävling – Ed FK
Ed har under flera år arrangerat Fotomaraton och det kommer sannolikt att bli en del av det. Arrangerande klubb bestämmer enväldigt utformningen. Planerat till september 2014

 Fotoutflykt – Åmål FK
Tidpunkt och utflyktsmål presenteras senare. Arrangerande klubb bestämmer innehållet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This function has been disabled for Melleruds fotoklubb.