Månadens bild september 2019

Hjortens Udde och fyren

Hjortens Udde sträcker sig ut i Vänern. Udden är en del av den morän som bildades vid istidens slut och som också omfattar Hindens Rev.

Namnet Hjortens Udde har ingenting med hjortar att göra. Enligt legenden var Hjorten en jätte som var förälskad i Hinden. Hinden har i sin tur givit namn åt Hindens rev.
På Udden finns en fyr, byggd 1852. Fyren var bemannad fram till 1982. Den är inte öppen för besökare.

Hjortens fyrplats är den enda fyrplats i Vänern som Kungliga Lotsverket inrättat och drivit. Tillkomsten var en direkt följd av att Göta kanal medförde ökad sjöfart på Vänern och har alltså en direktkoppling till kanalbygget.

 Fyrar på platsen har lång hävd då farvattnen kring Hjortens udde räknas till de besvärligaste i Vänern. Det stora fyrtornet i trä är ett av Vänerns äldsta.

Fyrtypen är kulturhistoriskt intressant eftersom dess form senare skulle utvecklas i Heidenstams välkända järnfyrar. Fyrplatsen har en välbevarad och komplex bebyggelse med några ovanliga byggnadstyper representerade.

© Bild & text Bertil Larsson

 

This function has been disabled for Melleruds fotoklubb.