Min Månadsfavorit april 2021

Ett kokande och bubblande skådespel

Att fotografera grodor och grodlek på våren tillhör inte det allra enklaste. Först ska man hitta dem. Sedan måste man vara alert och vara med när leken startar upp. Den är intensiv och brukar vara över på några dagar.

Det är lätt att man är lite sen och kommer dit när grodrommen redan ligger där. Det har hänt mer än en gång. Miljöerna brukar heller inte vara de allra lättaste att nå. Det är vattenfyllda sänkor med mycket omkullfallna träd och ris.

Grodorna brukar också ofta av säkerhetsskäl befinna sig en bit ut. De är vaksamma och dyker vid minsta störning. När leken är som mest intensiv brukar de dock inte vara så känsliga och parningsdriften tar överhanden.

Konkurrensen är stor och ingen vill missa chansen att föra släktet vidare. Är man tålmodig brukar det ena grodhuvudet efter det andra ganska snart titta upp över vattenytan. De söker sig omgående till varandra och ibland kan tre stycken sitta ovanpå varandra. Groda nummer tre brukar då ligga under vattnet. Det ser ut som om det är vilda tag ibland.

I ögonvrån kunde jag heller inte undgå att se hur ett par ungsnokar snabbt pilade omkring på vattenytan på jakt efter något ätbart. De var fascinerande orädda och befann sig ibland bara en meter ifrån mig.

Jag brukar vid sådana här tillfällen sträva efter lägsta möjliga perspektiv och söker gärna motljus om det går. Det ger en mjuk och skön bakgrund. Motljuset gör att solreflexerna i rommen gnistrar och glittrar som små ädelstenar.

Bilden blev inte bara ett porträtt av en groda. I det här fallet utnyttjade jag också gräset som växte i förgrunden. Jag fotograferade igenom det och fick därigenom en skön softning kring grodan.

Den ständigt bubblande ljudkulissen i bakgrunden fullbordade en av vårens höjdpunkter.

© Foto & text Rolf Linder

 

 

This function has been disabled for Melleruds fotoklubb.