Min Månadsfavorit augusti 2019

Ljungens fantasifulla landskap

Spår av förra sommarens svåra torka finns fortfarande kvar på berghällarna där ljungen breder ut sig. Stora delar av ljungbeståndet dog och har ännu inte återhämtat sig. Det kommer sannolikt att ta många år innan den når sin forna glans.

Augusti månad är ljungens tid. Då lyser skogen vackert lila och lavar, blåbärsris och lingonris bildar en vacker matta under träden. Tallens etablering på den magra berggrunden har skapat en skog full av fantasifulla former. Den är låg och vresig.

En vacker skrovlig bark har bildats med åren och ny bark har en vacker orangebrun färg. Vissa träd ser ut att ha fått kämpa mer än andra. Inget träd växer rakt upp utan de ändrar riktning på de mest osannolika sätt.Det är svårt att gissa åldern på träden men förmodligen är de riktigt gamla.

Vad hände när trädet ändrade riktning första gången och vad fick det att vrida sig åt andra hållet nästa gång? Miljön har skapat en fantasifull trollskog som är en glädje att gå runt i.

Skogen har lyckats stå emot ekonomiska intressen och har fått vara ifred i många år. Förhoppningsvis fortsätter det att vara så. Ljungen kommer förmodligen att återerövra sina gamla marker igen såvida inte en liknande regnfattig sommar dyker upp snart igen.

En vandring i en fantasifull trollskog i augusti när ljungen blommar är en upplevelse utöver det vanliga.

© Foto & text Rolf Linder

 

This function has been disabled for Melleruds fotoklubb.