Min Månadsfavorit juni 2020

Sommarkväll vid drillsnäppans strand

När väderleksprognosen pekar på väldigt stilla väder brukar jag försöka att ta mig ned till stranden av Vänern med min kamera. Prognosen pratade även om lätta moln. Den senaste månaden hade Vänerns vattenyta sjunkit något. Det hade fått till följd att flera stenar som legat under vatten tittat upp. Det var läge för att leta efter vilsamma fotografiska kompositioner igen.

Hjortens Udde brukar bjuda på möjligheter och jag tog mig dit. Stranden var folktom. Ännu hade det inte kommit någon värmebölja och det var inte särskilt skönt i vattnet. Vackra moln seglade långsamt in från sydväst. Det var ingen vind och vattnet lade sig till vila. Solen sänkte sig och började lysa upp molnen. Ljuset blev varmare ju närmare solen kom horisonten.

Jag sökte kompositioner för att få en vacker landskapsbild. Jag har varit på platsen många gånger men det är aldrig sig helt lika. Vattnet rör sig obönhörligt hela tiden och möblerar om strandbilden till något nytt varje gång. Jag fann till slut en position där stenarnas placering fyllde upp vattenytan i förgrunden till en behagligt balanserad bild.

Nu var det bara att vänta ut ljuset och hoppas på att molnen skulle röra sig åt rätt håll. Färgerna blått, gult och rosa blandade sig och speglade sig tillsammans med molnen i det stilla vattnet. En drillsnäppa flög tätt över vattnet och hennes läte ekade energiskt i kvällens sköna stillhet. Det kändes så fulländat och mycket mera Vänern än detta kunde det inte bli.

© Foto & text Rolf Linder

This function has been disabled for Melleruds fotoklubb.