Min Månadsfavorit maj 2020

Återuppståndelsen

Svankila naturreservat börjar uppvisa en mycket positiv skepnad. Efter år av igenväxning så öppnas det gamla kulturlandskapet successivt upp igen efter beslutet om inrättande av naturreservat. Under flera år har man huggit ut och tagit bort bland annat gran. Det står en mängd stora ekar inom hagmarksområdet som är väldigt vackra att se på om inte annat.

Under några somrar har Highland kettelboskap betat och detta har öppnat upp ytterligare och växtligheten har blivit frodigare och blommor breder ut sig. En annan del av reservatet är helt annorlunda med gammal ängsgranskog med sin speciella livsmiljö.

Den här vårdagen bredde vitsipporna ut sig i ett vitt hav under ekar, hassel, lindar och lönnar. En halvskuggad sol lyste vackert genom de skira ljusgröna björkarna. Vatten har dämts upp i en liten sänka och en våtmark har bildats och har blivit ett värdefullt inslag för den ekologiska balansen.

Björkarna tål ju inte hur mycket vatten som helst under lång tid och flera har murknat, blåst av och hamnat i vattnet. Ingen kan redigera hur de faller men ändå har de lagt sig så att ett bildmässigt motiv skapats. Snett motljus, vindstilla och mörka moln på himlen gav en vacker spegelbild av våren när den visar upp sin bästa sida  för en besökare.

Jag fann också grodrom bland vattenväxtligheten på andra sidan men det var för sent för själva leken. Det var ändå glädjande att finna då det visade att grodorna även etablerat sig i denna våtmark.

Bofink, lövsångare, gärdsmyg och större hackspett bildade en vacker ljudkuliss i bakgrunden och fulländade mitt fotografiska besök. Jag kommer garanterat igen.

© Foto & text Rolf Linder

This function has been disabled for Melleruds fotoklubb.