Min Månadsfavorit mars 2017

Vilse i en förvirrad värld, Sunnanå

Många fågelarter har gått starkt tillbaka. Människans ständiga strävan att förändra lantbruk och skogsbruk för bättre lönsamhet har drastiskt förändrat vårt landskap. Livsnödvändiga miljöer eller s k habitat har försvunnit.

Förändringen sker smygande och för många människor går den spårlöst förbi. Vissa arter kan gynnas av förändringen men förlorarna är betydligt fler än vinnarna. Talgoxen tittar förebrående mot mig och tycks fråga – ”är det så här jag skall ha det”?

Björkens vinterkala grenar strävar till synes desperat åt alla håll som för att söka svar på alla frågor. Dimman har smugit sig på. Har den lagt sig för gott? Hoppas inte det. Utan våra fåglar blir det tyst och färglöst.

© Foto och text Rolf Linder

This function has been disabled for Melleruds fotoklubb.