Min Månadsfavorit oktober 2019

En aldrig sinande ström

Höstens regn har varit ganska intensivt i perioder och det känns som att våra grundvattennivåer är på väg att rätta till sig. Allt vatten i bäckar och åar har också gjort att Falån har lockat till besök. Det har hittills blivit två besök och vattennivåerna är riktigt spännande.

Falån rinner till stora delar i en väldigt brant och trång ravin. På vissa ställen kan man inte ens komma ned. De olika miljöerna gör också att den uppvisar olika ansikten. Vissa partier brusar och bubblar när vattnet ska passera. Höjdskillnader gör också att det bildas fall på allt från några decimeter till flera meter.

Nedanför fallen och i anslutning till nedfallna träd och grenar bildas skum som virvlar och rinner med vattnet. Andra partier är bredare och uppvisar ett annat ansikte med ett malande lugn.

Det finns ändå en underliggande kraft som är imponerande. Kort exponeringstid ger bilden ett hårdare uttryck medan en lång exponeringstid blir lugnare och mjukare och visar på ett tydligt sätt vattnets eviga  malande. Det upphör aldrig och tiden och kraften förändrar landskapet.

Träd, grenar och stenar lossnar och ramlar ned i det strömmande vattnet. Vattnet påverkar obönhörligt. Det sköljer med sig jord och grus och nya bankar skapas för att någon dag senare förändras igen. Som en evighetsmaskin.

På ett lite bredare åparti ringlade mängder av skum och bubblor fram på vattenytan. Hela tiden. För att framhäva och betona vattnets eviga rörelse och kraft valde jag en lång exponeringstid på flera sekunder. Vattnet blev som långa lena silkestrådar och känslan och upplevelsen av en ström som aldrig sinar var påtaglig.

© Foto & text Rolf Linder

 

This function has been disabled for Melleruds fotoklubb.