Min Månadsfavorit oktober 2020

En ohejdbar kraft

Vatten är väldigt fascinerande. Sommaren 2018 blev det väldigt uppenbart för oss vilken betydelse vatten har. Utan vatten kan inget leva. Friskt vatten är förutsättningen för vårt liv.

Hösten brukar normalt innebära extra mycket vatten. Ibland kan nederbörden vara både intensiv och långvarig. Många av våra små vattendrag genomgår en radikal förändring och fylls på med porlande och brusande vatten. Ibland flödar det över och skapar översvämningar i låglänta områden.

Det finns en inneboende kraft som förundrar och som ibland kan upplevas skrämmande. Det finns inget som i ett längre perspektiv kan stoppa ett vattenflöde. Ett envist malande som aldrig tar slut.

Detta fascinerande element lockar mig också väldigt mycket i mitt fotograferande. Jag har naturligtvis platser som jag känner till sedan tidigare men jag studerar också hela tiden kartor för att finna nya spännande ställen. Kan jag även se täta höjdkurvor på kartan i anslutning till bäckarna så får den platsen garanterat ett besök.

I oktober når kombinationen av mustiga färger och mycket vatten sin kulmen. I trånga raviner med kullfallna mossbelupna träd dansar vattnet nedför i sköna livfulla virvlar. Marken och luften är fylld av vatten och den dunkla och fuktiga miljön skapar ett trolskt landskap med frodig växtlighet av ormbunkar, mossor och lavar.

© Foto & text Rolf Linder

 

This function has been disabled for Melleruds fotoklubb.