Smålom

Smålom Foto: Benny Karlsson ©

Smålom (Gavia stellata) är en vattenlevande fågel inom familjen lommar. Den är en utpräglad flyttfågel som främst återfinns i den tempererade regionen på norra halvklotet, i både Nearktis och Palearktis och bland lommarna har den det största utbredningsområdet.

Med en ungefärlig längd på 60 cm och ett vingspann på cirka 100 cm är arten den minsta och lättaste av lommarna. Vintertid är smålommen gråsvart ovan och vit undertill och i häckningsdräkt anlägger den ett rött parti på halsen. När den flyger har den snabbare vingslag än andra lommar och benen skjuter knappt ut bakom stjärten. Den höjer och sänker ofta huvudet i flykten och flyger i övrigt ofta med sänkt huvud. Hos alla lommar är benen placerade så långt bak på kroppen att de ej kan gå på land utan istället använder dem för att putta sig fram liggande på bröstet.

Smålommen häckar vid små skogsomslutna vattendrag och övervintar i kustområden. Den är alla tider på året bunden till vatten och befinner sig bara på land för att häcka. Till skillnad från de andra lommarna kan den häcka flera par tillsammans i närheten av varandra, eftersom boreviret inte är näringsrevir, födan hämtas i större sjöar, floder eller i havet. Fågeln lever i monogama förhållanden och paret hjälps åt att bygga boet, ruvaäggen och ta hand om ungarna. Dess huvudsakliga föda utgörs av fisk. Smålommens mycket stora globala population minskar, men inte såpass mycket att arten anses vara hotad, utan IUCN kategoriserar den som livskraftig.

Källa: Wikipedia

This function has been disabled for Melleruds fotoklubb.