Spårsnö

Foto: Ragnar Nielsen

Foto: Ragnar Nielsen

Spårsnö är sådan snö som ger spår (fotavtryck) om djur eller människor går i snön och kan vara användbar för polis, jägare eller andra som vill följa ett spår efter en brottsling eller ett villebråd.

Järnväg är ett spårbundet transportmedel för tåg på särskild banvall för gods eller passagerare. Som järnväg räknas vanligen bara sammanhängande spårsystem för långdistanstrafik, och alltså inte spårväg, spårtaxi, tunnelbana eller gruvspår. Inte heller nöjesanläggningar som berg och dalbana brukar räknas som järnvägar.

Tågen dras av lokomotiv eller motorvagnar drivna med elmotor, förbränningsmotor, ångmaskin eller i vissa fall ångturbin. I lokomotivet/motorvagnen sitter en lokförare och kör, och i vissa vagnar sitter passagerare medan andra vagnar är fyllda med last. Numera skiljer man ofta på persontåg (”passagerartåg”) och godståg. Sedan slutet av 1800-talet drivs allt fler tåg med elmotor i stället för ångmaskin, och numera är tåg drivna med ångmaskin mycket sällsynta på de flesta håll i världen. Förbränningsmotorer, oftast dieseldrift är däremot mycket vanligt.

Järnvägen betraktas som en viktig del av samhällets infrastruktur. Källa: Wikipedia

This function has been disabled for Melleruds fotoklubb.