Tjurpannans naturreservat

Tjurpannan är ett kustområde på Tanumsnäset i Tanums kommun, Bohuslän, Västra Götalands län. Tjurpannan ligger på Tanumsnäsets sydvästra del. I sydväst vetter området mot Väderöfjorden utan skyddande arkipelag. Eftersom att platsen saknar skyddande ytterskärgård är platsen mycket väderexponerad. Det utsatta läget har format ett öppet landskap.
Väster om Tjurpannan ligger ön Ulsholmen och i sydväst finns fyren Väcker. Området är naturreservat. Reservatet sköts av Västkuststiftelsen.

Källa: Wikipedia